มูลนิธิสืบฯ จัดงานกิจกรรมช่วยเหลือให้ชุมชนเลี้ยงปลาแบบบ่อดิน เพื่อสงวนถิ่นอาศัยเสือปลา

ตอนนี้ถิ่นอาศัยแหล่งสำคัญที่ใหญ่ที่สุดของเสือปลาหมายถึงพื้นที่เปียกแฉะน้ำสามร้อยยอด ซึ่งตั้งอยู่ในแล้วก็รอบๆอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ด้วยความมากมายหลากหลายของระบบนิเวศสูงถึง 10 จำพวก (สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2542) ก็เลยเป็นบ้านของประเภทชนิดหายากอีกหลายจำพวก แต่ สาเหตุรุกรามสำคัญต่อเสือปลาหมายถึงการขยายตัวของชุมชน ทำให้พื้นที่เปียกน้ำซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของเสือปลาต่ำลง เพราะว่าความเคลื่อนไหวการใช้ผลดีที่ดิน ที่โดยมากเป็นหลักที่เอกชน ประชาชนก็เลยมีสิทธิในที่ดิน แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้คุณประโยชน์ที่ดินได้ตาม ความอยากได้

เดิมการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งแบบเริ่มแรก (บ่อดิน) เสือปลาสามารถใช้ประโยชน์ และก็ทำมาหากินในรอบๆชุมชนได้ แต่ว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งแบบ Intensive แบบเข้มข้น เป็นใช้องค์ประกอบคอนกรีต ทำให้เสือปลา ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ ทำให้ถิ่นอาศัยของเสือปลาน้อยลง ประกอบกับเดี๋ยวนี้ภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า จากการบัญญัติกฎหมายภาษีใหม่ทำให้ผู้ครอบครองพื้นที่รีบปรับพื้นที่เยอะขึ้นเรื่อยๆ ทำให้พื้นที่ที่เสือปลาเคยใช้ประโยชน์ ได้ลดน้อยลงอย่างฉับพลัน มีผลโดยตรงกับพื้นที่หาเลี้ยงชีพ พื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ลดน้อยลง อัตราการขยายพันธุ์ของเสือปลาก็ย่อมลดน้อยลง ตามไปด้วย

จากปัญหาดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว ช่วงวันที่ 8 ธ.ค. พุทธศักราช 2565 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับอุทยานฯ เขาสามร้อยยอด ได้จัดกิจกรรมนิเทศแผนการ โดยการสนับสนุนวิถีชีวิตเริ่มแรกที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของเสือปลา ภายใต้โครงงานสนับสนุนการรักษาเสือปลา โดยขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน รอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

กิจกรรมมีการแจกชนิดปลากะดงขาว เพื่อช่วยเหลือวิถีการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ (บ่อดิน) แล้วก็เพื่อลดความเคลื่อนไหวการใช้ผลดีที่ดิน พื้นที่ยังคงภาวะเป็น พุ่ม ป่าละเมาะ เพื่อเสือปลายังอาจจะสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ธรรมชาติร่วมกับคนภายในชุมชนนั้นได้ โดยมีครอบครัวที่ได้รับจำพวกปลาปริมาณ 40 ครอบครัว ปริมาณ 7 ชุมชน ตัวอย่างเช่น บ้านเขาแดง บ้านดอนคุณยายหนู บ้านดอนบ่อกุ่ม บ้านดอนมะขาม แล้วก็บ้านหนองจอก ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี บ้านเกาะไผ่-เกาะมอญ รวมทั้งบ้านสามร้อยยอด ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดบังเอิญครีหมู่ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่อุทยานฯ เขาสามร้อยยอด รวมทั้งเป็นแหล่งพื้นที่อาศัยของเสือปลา

กิจกรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นไปตามแผนที่มีความสำคัญในการรบ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองปกป้องแล้วก็ชะลอความเคลื่อนไหวพื้นที่ถิ่นอาศัยของเสือปลา ภายใต้โครงงานสนับสนุนการรักษาเสือปลา โดยกรรมวิธีมีส่วนร่วมของชุมชน รอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมดังที่กล่าวถึงแล้วจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนสำหรับเพื่อการที่สงวนวิถีการเลี้ยงปลาแบบบ่อดินเริ่มแรก เพื่ออาจจะระบบนิเวศให้เอื้อต่อพื้นที่พักอาศัยของเสือปลาถัดไป