มูลนิธิสืบฯ จัดงานกิจกรรมช่วยเหลือให้ชุมชนเลี้ยงปลาแบบบ่อดิน เพื่อสงวนถิ่นอาศัยเสือปลา